Vi oppdaterer for tiden nettsiden vår.

Generelle henvendelser kan sendes til post@cfoslo.no og henvendelser om introkurs og screening kan sendes til intro@cfoslo.no.

Se også mer info på våre sosiale kanaler:

Takk for tålmodigheten!